Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Tālmācībā (internetā) kursu “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” jeb “Sanitārais minimums”, gan uzņēmumā, gan privāti, varat apgūt jebkurā laikā no jebkuras vietas, kad vien ir vēlēšanās un pieejams internets.

e-Semināra mērķis:

Sniegt pārtikas apritē strādājošajiem darbiniekam minimāli nepieciešamās zināšanas par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu. Noklausoties šo kursu semināra dalībnieki var saņemt dokumentu, kas atbilstoši normatīvi tiesisko aktu prasībām dod viņiem tiesības strādāt pārtikas apritē.

e-Semināra mērķauditorija:

Pārtikas apritē iesaistītajiem dalībniekiem ir jānoklausās šo kursu:

  • uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā un
  • atkārtoti reizi 3 gados.

e-Semināra tēmas:

Saturs atbilstoši MK noteikumiem:
1. Vispārīgā daļa:
1.1. galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;
1.2. pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;
1.3. pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.
2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:
2.1. pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;
2.2. izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;
2.3. izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.
3. Personāla higiēnas prasības.
4. Pārtikas higiēna:
4.1. vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;
4.2. laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;
4.3. pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.