Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības

Tālmācībā (internetā) kursu “Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības” varat apgūt jebkurā laikā no jebkuras vietas, kad vien ir vēlēšanās un pieejams internets.

e-Semināra mērķis:

Veicināt, attīstīt un uzlabot zināšanas un izpratni par higiēnas prasībām, normām un riskiem visiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus Latvijas teritorijā. Nodrošināt katru speciālistu ar nepieciešamo informāciju, lai uzlabotu kopīgo pakalpojumu sniegšanas drošību un kvalitāti. Nodrošināt speciālistiem visas nepieciešamās pamatzināšanas par jaunākajām higiēnas prasībām saimnieciskās darbības veicējiem, kuri sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus Programma izstrādāta atbilstoši aktuālajiem saistošajiem noteikumiem un prasībām, un piemērota gan individuāliem pakalpojuma sniedzējiem, gan skaistumkopšanas vai kosmētisko salonu darbiniekiem un kolektīviem.

e-Semināra mērķauditorija:

frizieri, manikīra un pedikīra speciālisti, vizāžisti un citi skaistumkopšanas speciālisti. MK noteikumu 46. punkts paredz – ja pakalpojuma sniedzējam nav akreditētas profesionālās izglītības programmas skaistumkopšanā apguvi apliecinoša, valstī atzīta izglītības dokumenta – diploma vai kvalifikācijas apliecības par profesionālo vidējo vai I līmeņa augstāko izglītību kosmetoloģijā – un viņš nav sertificēta ārstniecības persona, viņam atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam jāapgūst izglītības programma “Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības”.

  • atkārtoti reizi 5 gados.